Du skal ikke længere indberette dit vandforbrug

Oprettet

Vandværket har nu udskiftet alle vandmålere i Buresø-området og det betyder, at du fremover ikke behøver indberette dit vandforbrug til vandværket en gang årligt. De nye målere er elektroniske og indberetning om vandforbrug sker fremover automatisk.