Har vandværket din mail?

Oprettet
For at spare tid og porto går vandværket i stigende grad over til at bruge email, når I (andelshavere) skal have beskeder fra vandværket. Det er med andre ord vigtigt, at vi har en mail på jer som fungerer.