Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Elektronisk post til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk Bestyrelsen består af
Per Nielsen, formand Skovvej 18A Buresø, 3550 Slangerup tlf. 27 57 72 02
Kjell Stau, driftsbestyrer Skovringen 19 Buresø, 3550 Slangerup
Susie Barrett, kasserer Skovvej 26 Buresø, 3550 Slangerup
Knud Sørensen, Bestyrelsesmedlem Hyldevang 10 Buresø, 3550 Slangerup
David Køhnke, bestyrelsesmedlem Skovringen 10 Buresø, 3550 Slangerup
Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 74 Buresø, 3550 Slangerup
Willy Bromann, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 59C Buresø, 3550 Slangerup