Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Elektronisk post til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk Bestyrelsen består af
Per Nielsen, formand Skovvej 18A Buresø, 3550 Slangerup tlf. 27 57 72 02
Kjell Stau, driftsbestyrer Skovringen 19 Buresø, 3550 Slangerup
Lone Hauerback, kasserer Buresø, 3550 Slangerup
Kasper Ranhauge, Bestyrelsesmedlem
David Køhnke, bestyrelsesmedlem Skovringen 10 Buresø, 3550 Slangerup
Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 74 Buresø, 3550 Slangerup
Willy Bromann, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 59C Buresø, 3550 Slangerup