Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Elektronisk post til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk Bestyrelsen består af
Per Nielsen, formand Skovvej 18A Buresø, 3550 Slangerup tlf. 27 57 72 02
Buresø, 3550 Slangerup
Lone Hauerback, kasserer Buresø, 3550 Slangerup
, Bestyrelsesmedlem
, bestyrelsesmedlem Buresø, 3550 Slangerup
Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 74 Buresø, 3550 Slangerup
Willy Bromann, bestyrelsesmedlem Klokkekildevej 59C Buresø, 3550 Slangerup