Projekter

Her kan du læse om vandværkets igangsatte og kommende projekter.  

Renovering af vandværket

Vandværket er uændret fra 1954 og trænger til modernisering. Med renoveringen skal der bruges færre timer på at vedligeholde filtre, ligesom der vil kunne spares energi, når der skiftes til nye pumper.

Ved renoveringen opdeles vandværket i zoner for at få en bedre hygiejne og for at kunne opfylde fremtidige krav til indretning. Renoveringen er planlagt til 2018-2019. Budgettet 6-800.000,-

Renovering af forsyningsnettet

Visse dele af forsyningsnettet er tæret og derfor udsat for utætheder. I opgave ligger at kortlægge standen af forsyningsnettet og udskifte de ringeste ledninger. Der kan først budgetteres efter standen er kortlagt.