Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere

Nyhed

Oprettet

Opdateret 06-04-20
På Onsdag d. 8/4 mellem kl 9:00 -15:00 bliver vi desværre nødt til at lukke for vandet for en del af Buresø vandværk andelshavere.
I morgen tirsdag d.7/4 er der ingen planer om at lukke for vandet.
Efter påske vil der igen komme nogle dage hvor vi bliver nødt til at lukke for vandet.
Tidspunkter for disse dage vil blive annonceret på buresoevand.dk og Buresø liv på Facebook.

Opdateret 05-04-20 Mandag d.6/4-20 bliver der igen arbejdet på vores nye vand hovedledning mellem Vandværket og Borgerdydsvej. Det forventes ikke at der slukkes for vandet mandag.
Vi skriver på buresoevand.dk og Buresø liv når vi ved hvilken dage med tidspunkter i dagtimerne i kan forvente at der ikke er vand.
Der skal igen graves, og stikledninger skal bores under Klokkekildevej.
Derfor kan det være svært at komme forbi Vandværket og vi håber at alle der skal ud eller ind i Buresø kan undgå at kører forbi Vandværket hvis det kan lade sig gøre. 🙂

Opdateret 02-04-20 Ingen planer om at der bliver lukket for vandet fredag.

Opdateret 01-04-20 Torsdag bliver det heller ikke nødvendigt at lukke for vandet medmindre der opstår et brud på et af de gamle rustne rør som der bliver gravet og boret tæt på.
Der kører rigtig mange biler forbi Vandværket og Borgerdydsvej så det skaber lidt trafik problemer. Kan man undgå det ved at køre ud og ind af Skovvej afhængig af hvor man skal til i Buresø ville det være en stor hjælp.
Vi takker på forhånd. 

Opdateret 31-03-20
Så har vi fået den store hovedledning på plads mellem Borgerdydsvej og Vandværket.
De næste dage vil gå med at forberede alle stikledninger til sideveje og andelshavere. Derfor er der ikke planer onsdag om at vi lukker vandet på noget tidspunkt.
Men følg med på Buresø liv eller på Buresoevand.dk hvornår vi bliver nødt at lukke for vandet i dele eller hele Buresø i perioder i dags timerne.

Opdateret 30-03-20
Tirsdag forventer vi ikke at skulle lukke for vandet nogle steder i Buresø.
Men vi har en 216 meter langt rør der lige nu ligger ude efter klokkekilde Bakken der skal trækkes til Borgerdydsvej og føres igennem det boret hul til Vandværket der er lavet idag.
Det kan give lidt trafikale problemer. Vi håber alle vil bære over med os indtil vi får røret på plads. Vi håber de fleste kører ud af Buresø af Skovvej.

Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at skrive på Buresø liv eller ringe til os på Vandværket.

Vi må desværre skifte en vand hovedledning på Klokkekildevej mellem vandværket og Borgerdydsvej. Der vil komme nogle driftsforstyrrelser i uge 14 og 15 men vi vil gør alt for at planlægge dem og give jer information dagen i forvejen og på hvilken tidsrum vi må lukke for vandet.

Men det er desværre meget gamle vandledninger vi arbejder med så der kan opstå situationer hvor vi kan blive nødt til at lukke for vandet.

De berørte områder eller veje vil vi holde jer opdateret med her på siden og på Buresø liv på Facebook.

Generalforsamling aflyst.Kære Andelshaver i Buresø Vandværk. Grundet regeringens anbefalingerne om at begrænse fysisk kontakt mellem personer, har vi valgt at udsætte Generalforsamlingen d. 16. april 2020. En ny ordinær Generalforsamling vil blive indkaldt via Buresø Vandværks hjemmeside, via buresø-liv og via mail, i den udstrækning at vandværket har jeres mail adresse. Det bliver med samme 14 dages varsel, som for ordinære generalforsamlinger. Formandens beretning for 2019, samt det af revisoren godkendte regnskab, vil være tilgængeligt på hjemmesiden d. 16. april 2020

Driftstatus

  • Ingen planlagte forstyrrelser i vandleveringen.
  • Oplever du problemer med vandforsyningen
  • Tjek for info på Facebook "Buresø Liv"