Velkommen til Buresø Vandværk

Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside.

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere. Når det er tid til de årlige vandaflæsninger, så vil du desuden kunne indtaste dine aflæsninger til bestyrelsen. 

Nyheder

2017-05-21

Misfarvning af vand

Vi er i en kortere periode nødt til at modtage vand fra Slagslunde vandværk og der kan i den forbindelse forekomme en mindre misfarvning af drikkevandet. Misfarvningen skyldes et forøget indhold af Okker og det er ganske ufarligt at drikke vandet. Det er derfor stadig trygt at bruge af vandet til alle formål.

driftstatus

Ingen planlagte driftsforstyrrelser i vandleveringen.

Oplever du problemer med vandforsyningen, så tjek evt. for info på Facebook gruppen "Buresø Liv" 

Problemer med vandet?

Kontakt straks vandværkets servicetelefon: 2260 8004 

Kontakt Bestyrelsen

post@buresoevand.dk 

Vandværkets CVR nummer og bankonto

CVR nr.: 28933428
Bank-konto: 6300 1575939
(Handelsbanken i Slangerup)