Velkommen til Buresø Vandværk

Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside.

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere. Når det er tid til de årlige vandaflæsninger, så vil du desuden kunne indtaste dine aflæsninger til bestyrelsen. 

Nyheder

2016-03-06

Generalforsamling 2015

Der er generalforsamling den 21. april 2016 kl. 19 på Slagslunde Skole. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden den 20. marts 2016.

driftstatus

Ingen planlagte driftsforstyrrelser i vandleveringen. 

DRIFTSFORSTYRRELSER

Kontakt en af følgende: 
Kjell Stau tlf 23466215
Knud Sørensen tlf 48184253 

Kontakt Bestyrelsen

post@buresoevand.dk 

Vandværkets CVR nummer og bankonto

CVR nr.: 28933428
Bank-konto: 6300 1575939
(Handelsbanken i Slangerup)