Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Emails til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk

Per Nielsen, Formand

Skovvej 18A

Buresø, 3550 Slangerup

+45 27 57 72 02

Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 74

Buresø, 3550 Slangerup

Willy Bromann, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 59C

Buresø, 3550 Slangerup

Mette Asmild, kasserer

Buresø, 3550 Slangerup

Uffe Patrong, bestyrelsesmedlem

Buresø, 3550 Slangerup

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...