Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Emails til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk

Per Nielsen, Formand

Skovvej 18A

Buresø, 3550 Slangerup

+45 27 57 72 02

Lone Hauerback, kasserer

Buresø, 3550 Slangerup

Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 74

Buresø, 3550 Slangerup

Willy Bromann, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 59C

Buresø, 3550 Slangerup

Mette Asmild, bestyrelsesmedlem

Buresø, 3550 Slangerup

Uffe Patrong, bestyrelsesmedlem

Buresø, 3550 Slangerup

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...