Bestyrelsen

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse på 5-7 andelshavere, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Emails til bestyrelsen sendes til post@buresoevand.dk

Per Nielsen, Formand

Skovvej 18A

Buresø, 3550 Slangerup

+45 27 57 72 02

Tommy Paulsen, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 74

Buresø, 3550 Slangerup

Willy Bromann, bestyrelsesmedlem

Klokkekildevej 59C

Buresø, 3550 Slangerup

Mette Asmild, kasserer

Buresø, 3550 Slangerup

Uffe Patrong, bestyrelsesmedlem

Buresø, 3550 Slangerup

Mette Langgaard Lassen, bestyrelsesmedlem
 
Buresø, 3550 Slangerup
Thomas Sørensen, bestyrelsesmedlem

Buresø, 3550 Slangerup
Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...