Vedtægter

Andelsselskabet Buresø Vandværk har som enhver anden forening et sæt vedtægter, der indeholder beskrivelse rettigheder og forpligtelser for andelshaverne m.m.

Theme: Overlay by Kaira