Spareråd

Husk at se på din vandmåler mindst 1 gang om måneden. Måleren skriver f.eks. “LEAK” hvis der har været forbrug i mere end 24 timer. 

 

Vand er en vigtig samfundsressource som vi alle sammen bør have respekt for og spare på. Vand koster i princippet kun det, det koster at producere og sende vandet ud i ledningsnettet.

Prisen som Vandværket opkræver er kr. 16,71 i 2018 inkl. moms og afgifter. Egedal kommune opkræver vandafledningsafgift på kr. 46,25. incl. moms. Ialt koster hver m³ vand 62,82 kr. incl. moms i 2018 så der er grund til at spare på vandet!

Her er lidt at tænke på

 • En vandhane med et langsomt dryp bruger nemt 7 m³ årligt
 • En vandhane med et hurtigt dryp bruger nemt 30 m³ årligt
 • Den dryppende varme vandhane bruger samtidig energi
 • Et wc der løber så det kun lige kan ses ved nøjere syn bruger nemt 100 m³ årligt
 • Et wc der løber så det kan ses bruger nemt 200 m³ årligt
 • Et moderne wc med stort og lille skyl betaler sig selv på omkring 1 år
 • Dyser på haner og brus reducerer nemt forbruget med op til 50%
 • En A-mærket vaskemaskine/opvaskemaskine bruger kun det halve vand
 • Opsamlet regnvand til blomstervanding er gratis
 • Har du et årligt vandforbrug på mere end 50 m³ pr. person i husstanden, er der grund til at se
  på sparemuligheder
Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...