Projekter

Her kan du læse om vandværkets igangsatte og kommende projekter.

Renovering af forsyningsnettet

Ny hovedledning lægges på klokkekildevej mellem vandværk og Borgerdydsvej.

Visse dele af forsyningsnettet er tæret og derfor udsat for utætheder.
I opgave ligger at kortlægge standen af forsyningsnettet og udskifte de ringeste ledninger. Der kan først budgetteres efter standen er kortlagt.

Der arbejdes på at få tinglyst ledninger der ligger i jorden. “Gæste princippet”

Nu da Vandværket er renoveret vil vi gøre det pænt udvendigt.

Vi er startet og regner med at vi er færdige i sommeren 2023

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...