Om Vandværket

Lidt om Buresø Vandværk

Buresø Vandværk er et andelsselskab oprettet i 1954. Det er beliggende på Klokkekildevej i Buresø.

Buresø Vandværk henter råvand fra 2 boringer i henholdsvis 54m og 62m’s dybde under kridtlaget. Eneste behandlingsproces er iltning og filtrering af råvandet, før det rene vand sendes ud til andelshaverne. Drikkevandkvaliteten kan med stolthed betegnes som noget af den bedste, der findes i Danmark. Buresø Vandværk producerer lidt over 30.000m³ rent drikkevand om året og forsyner 400 andelshavere i Buresø og nærmeste tilstødende områder.

Buresø Vandværk ledes af en bestyrelse, der som sine hovedopgaver arbejder for bedst mulig vandkvalitet, størst mulig driftssikkerhed og mindst muligt vandspild.

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...