Generalforsamling aflyst

Kære Andelshaver i Buresø Vandværk. Grundet regeringens anbefalingerne om at begrænse fysisk kontakt mellem personer, har vi valgt at udsætte Generalforsamlingen d. 16. april 2020. En ny ordinær Generalforsamling vil blive indkaldt via Buresø Vandværks hjemmeside, via buresø-liv og via mail, i den udstrækning at vandværket har jeres mail adresse. Det bliver med samme 14 dages varsel, som for ordinære generalforsamlinger. Formandens beretning for 2019, samt det af revisoren godkendte regnskab, vil være tilgængeligt på hjemmesiden d. 16. april 2020

.Med venlig hilsen, bestyrelsen af Buresø Vandværk