Ny hovedledning på Klokkekildevej.

Opdatering 02-05-20
På Tirsdag d.5/5 bliver vi desværre nødt til at lukket for vandet igen mellem
9:00 -12:00
De berørte er.:
Alle der bor mellem Vandværket og søen Inkl. sidevejene.
Hele Skovvej og alle sideveje o.lign der er på den strækning.
Og Engkæret.

Grunden er at vi skal have flyttet de sidste 2 andelshavere væk fra den gamle hovedledning så vi endelig kan få lukket den ned og slippe for flere brud og problemer, som f.eks lukning af vandet.   

Opdatering 23-04-20.. Så er hovedledningen næsten færdig. Der er en lille montering i morgen fredag d. 24/4 på Diget. Så mellem 9-10 bliver der lukket for vandet kun på Diget. I næste uge har vi en sidste større planlagt lukning. Det informere vi om når vi ved mere.

Opdatering 22-04-20
Torsdag d.23/4 bliver vi igen nødt til at lukke for vandet til en lille del af Buresø mellem kl 9-15. De berørte veje er: Klokkekildevej incl sideveje. 5 juni vej. Lærkestien.
Engkæret.
Fægyden.
Burestien.
Diget. Runddyssen.  Bogerdydsvej. Langdyssen. Skellet.
Gartner Christiansen vej. Langåsen.  De beboer ude ved Hesselssvinget.
De fleste vil have vand efter 2 timer men det kan være vi bliver nødt til i perioder at lukker ned igen.Vi kæmper blandt andet med de eksisterende gamle rustne rør som de nye skal sættes sammen med. Udover det har vi flere ventiler der ikke holder helt tæt så derfor kan de ikke svejse de nye hvis bare der kommer lidt vand. 
Hvis der kommer ændringer skriver vi det hurtigst muligt på buresoevand.dk og på Buresø Liv. 

Opdatering 21-04-20..
Vi beklager at vi måtte lukke for vandet så tidligt i morges, men med et så stort vandbrud vi havde lige ude foran vandværket kunne der ikke gøres andet. 
Onsdag d.22/4 Skal den nye hoved ledningen forbindes på Borgerdydsvej og ved vandværket. Derfor skal vi have lukket for vandet til næsten alle. Skovrings område skulle slippe fordi I får vand fra Slagslunde i mellem tiden, men er der en ventil der ikke holder tæt mister i desværre også vandet. Det skulle dog ikke tage mere ind 2 timer og det starter vi med kl 9. 
Bagefter skal vi have monteret de sidste stikledninger til vejene mellem Vandværket og Borgerdydsvej.  Derfor lukkes der igen for vandet i perioder mellem kl.  9-15
De berørte veje er: 
5 juni vej
Engkæret 
Fægyden
Langåsen
Burestien 
Diget
Gartner Christiansen vej. De beboer ude ved Hesselssvinget. De beboer der får ny stikledning på Klokkekildevej. 
Hvis der kommer ændringer skriver vi det hurtigst muligt på buresoevand.dk og på Buresø Liv. 

Opdateret 21-04-20 Tirsdag morgen. Vi havde desværre et stort vandbrud her til morgen på det gamle system der gjorde vi ikke kunne holde tryk på systemet. Alle skulle have vand igen “8:30” og vi følger den oprindelig plan for dagen. Vi beklager

Opdateret 20-04-20 Tirsdag d.21/4 skal vi i gang med at montere alle stikledninger til veje og andelshavere mellem Vandværket og Borgerdydsvej. Det vil sige at vi lukker for vandet i perioder mellem kl.  9-15.
De berørte veje er:
5 juni vej
Engkæret
Fægyden
Langåsen
Burestien
Diget
Gartner Christiansen vej
De beboer ude ved Hesselssvinget
De beboer der får ny stikledning på Klokkekildevej

Hvis montørerne kan nå at få den nye hoved ledningen forbundet på Borgerdydsvej skal vi  have lukket for vandet til næsten alle igen. Det skulle dog ikke tage så lang tid.
Mere om dette vil vi informere jer om i morgen på buresoevand.dk og på Buresø Liv, ellers kommer denne lukning senere på ugen.


Opdateret 16-04-20. Fredag d.17/4 er der ingen planer om at lukke for vandet. Vi håber at de bliver klar til på Mandag og kan begynde at tilslutte stikledningerne. Men mere information kommer om dette.

Opdateret 15-04-20 Vi er desværre stadig ikke klar til at monterer stikledningerne til sidevejene mellem Klokkekildevej og Borgerdydsvej. Derfor lukker vi heller ikke for vandet i morgen Torsdag 16/4. Det er muligt at vi først starter på det mandag. Mere information kommer om dette i morgen.

Opdateret 14-04-20 Onsdag d.15/4 er der ingen planlagt vand afbrydelser.

Opdateret 13-04-20 I morgen tirsdag d. 14/4 mellem kl. 10-14 bliver vi igen nødt til at lukke for vandet til en del af Buresø.
Vi vil holde jer orienteret hver dag på buresoevand.dk og Buresø liv da der vil komme flere dage hvor der lukkes for vandet helt lokalt til sideveje og beboer på Klokkekildevej.

Opdateret 06-04-20
På Onsdag d. 8/4 mellem kl 9:00 -15:00 bliver vi desværre nødt til at lukke for vandet for en del af Buresø vandværk andelshavere.
I morgen tirsdag d.7/4 er der ingen planer om at lukke for vandet.
Efter påske vil der igen komme nogle dage hvor vi bliver nødt til at lukke for vandet.
Tidspunkter for disse dage vil blive annonceret på buresoevand.dk og Buresø liv på Facebook.

Opdateret 05-04-20 Mandag d.6/4-20 bliver der igen arbejdet på vores nye vand hovedledning mellem Vandværket og Borgerdydsvej. Det forventes ikke at der slukkes for vandet mandag.
Vi skriver på buresoevand.dk og Buresø liv når vi ved hvilken dage med tidspunkter i dagtimerne i kan forvente at der ikke er vand.
Der skal igen graves, og stikledninger skal bores under Klokkekildevej.
Derfor kan det være svært at komme forbi Vandværket og vi håber at alle der skal ud eller ind i Buresø kan undgå at kører forbi Vandværket hvis det kan lade sig gøre. 🙂

Opdateret 02-04-20 Ingen planer om at der bliver lukket for vandet fredag.

Opdateret 01-04-20 Torsdag bliver det heller ikke nødvendigt at lukke for vandet medmindre der opstår et brud på et af de gamle rustne rør som der bliver gravet og boret tæt på.
Der kører rigtig mange biler forbi Vandværket og Borgerdydsvej så det skaber lidt trafik problemer. Kan man undgå det ved at køre ud og ind af Skovvej afhængig af hvor man skal til i Buresø ville det være en stor hjælp.
Vi takker på forhånd. 

Opdateret 31-03-20
Så har vi fået den store hovedledning på plads mellem Borgerdydsvej og Vandværket.
De næste dage vil gå med at forberede alle stikledninger til sideveje og andelshavere. Derfor er der ikke planer onsdag om at vi lukker vandet på noget tidspunkt.
Men følg med på Buresø liv eller på Buresoevand.dk hvornår vi bliver nødt at lukke for vandet i dele eller hele Buresø i perioder i dags timerne.

Opdateret 30-03-20
Tirsdag forventer vi ikke at skulle lukke for vandet nogle steder i Buresø.
Men vi har en 216 meter langt rør der lige nu ligger ude efter klokkekilde Bakken der skal trækkes til Borgerdydsvej og føres igennem det boret hul til Vandværket der er lavet idag.
Det kan give lidt trafikale problemer. Vi håber alle vil bære over med os indtil vi får røret på plads. Vi håber de fleste kører ud af Buresø af Skovvej.

Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at skrive på Buresø liv eller ringe til os på Vandværket.

Vi må desværre skifte en vand hovedledning på Klokkekildevej mellem vandværket og Borgerdydsvej. Der vil komme nogle driftsforstyrrelser i uge 14 og 15 men vi vil gør alt for at planlægge dem og give jer information dagen i forvejen og på hvilken tidsrum vi må lukke for vandet.

Men det er desværre meget gamle vandledninger vi arbejder med så der kan opstå situationer hvor vi kan blive nødt til at lukke for vandet.

De berørte områder eller veje vil vi holde jer opdateret med her på siden og på Buresø liv på Facebook.

Generalforsamling aflyst.Kære Andelshaver i Buresø Vandværk. Grundet regeringens anbefalingerne om at begrænse fysisk kontakt mellem personer, har vi valgt at udsætte Generalforsamlingen d. 16. april 2020. En ny ordinær Generalforsamling vil blive indkaldt via Buresø Vandværks hjemmeside, via buresø-liv og via mail, i den udstrækning at vandværket har jeres mail adresse. Det bliver med samme 14 dages varsel, som for ordinære generalforsamlinger. Formandens beretning for 2019, samt det af revisoren godkendte regnskab, vil være tilgængeligt på hjemmesiden d. 16. april 2020

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...